Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Financování městské hromadné dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y2FM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Historie a rozvoj MHD v Praze a dalších světových metropolích. Budování a provoz tramvajové, autobusové a trolejbusové sítě MHD. Budování a provoz metra. Ostatní druhy dopravy v MHD. Rozvoj MHD v menších městech. Specifika investičního a provozního financování jednotlivých druhů MHD. Historické a současné modely financování MHD. Přepravní kontrola a černí pasažéři. Turistický ruch a MHD. Typologie MHD a volba optimálního financování.

Požadavky:

zájem o problematiku financování MHD, základní znalosti finančního managementu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Je možné provozovat MHD bez dotací? Předmět hledá odpověď na tuto otázku analýzou dopadu různých historických, současných i plánovaných metod financování MHD ve velkých aglomeracích i menších obcích v České republice, Evropě a ve světě.

Studijní materiály:

Fojtík, P.: Historie městské hromadné dopravy v Praze, 2. vydání, 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., 370 s. ISBN: 80-239-5013-4.

Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2007, 290 s. ISBN: 978-80-7179-763-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4303206.html