Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizové řízení pro inženýrské obory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623KRIO KZ 3 2P+0C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Postavení krizového řízení v systému řízení státu, veřejné správy a organizace; krizové plánování a jeho úkoly. Úkoly krizového řízení. Krizové stavy. Bezpečnostní rady. Krizové štáby, krizové plány, IZS, podpory odezvy, základní legislativa krizového řízení, ochrana kritické infrastruktury.

Požadavky:

logické myšlení; příčiny rizik; strategické řízení; zásady odezvy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznat krizové řízení v ČR a zásady krizového řízení u důležitých technologií, objektů a infrastruktur, a zásady logistiky krizového řízení. Naučit se navrhnout, provést a řídit opatření a činnosti při abnormálních a kritických situacích v objektech, technologiích a infrastrukturách a při krizových situacích v území, kde podporují veřejnou správu.

Studijní materiály:

D. Procházková: Krizové řízení pro technické obory. ISBN 978-80-01-05292-1. ČVUT, Praha 2013

Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-80-01-04844-3. ČVUT, Praha 2011

Bezpečnost kritické infrastruktury. ČVUT, Praha 2012, ISBN: 978-80-01-05103-0

Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4282506.html