Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617RZO Z,ZK 4 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku optimalizace řízení zásob, údržby a obnovy zařízení. Kromě klasifikace modelů zásob a obnovy budou posluchači podrobněji obeznámeni se základními deterministickými a stochastickými modely zásob a obnovy. Ve druhé části bude pozornost věnována modelům teorie rozvrhů jako jsou modely Job-Shop, Flow-Shop, Open-Shop a metodám optimalizace rozvrhů.

Požadavky:

teorie grafů, matematické programování, matematická statistika, teorie pravděpodobnosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení úloh souvisejících s plánováním zásob, údržby a obnovy, dále se základními modely a metodami teorie rozvrhů.

Studijní materiály:

Jablonský, J.: Operační výzkum, Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.

Linda, B.: Stochastické modely operačního výzkumu. Statis, Bratislava 2004, 2004. ISBN 80-85659-33-6.

Poznámka:

rozsah 2+1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4282106.html