Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MGD Z,ZK 3 2P+1C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Funkce, procesy a systémy managementu v dopravě, organizační struktury, strategie, společenská odpovědnost, soft skills.

Požadavky:

dopravní a spojové právo, ekonomika dopravního podniku

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s hlavními standardy managementu v dopravě.

Studijní materiály:

Šajdlerová, I. - Konečný, I.: Základy managementu-učební text, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1520-6.

Štěrba, R.: Mezinárodní organizace v dopravě, skriptum, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04504-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4281706.html