Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MGTA ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Daniel Macek
Přednášející:
Daniel Macek, Václav Tatýrek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Přednášky věnující se problematice Facility Managementu jsou postaveny na EU normě ČSN EN 15221 „Facility management“, kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Dále se předmět věnuje problematice provozování budov z technického a ekonomického pohledu.

Část přednášek zabývající se ekonomikou seznamuje studenty s projektovým řízením a aplikací jeho metod v praxi architekta/projektanta, vícekriteriálnímu rozhodování a financování investičních projektů. Dále pak stavu a vývoji ČR a stavebnictví.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Projektové řízení - základy

2. Projektové řízení - metody a postupy

3. Vícekriteriální rozhodování - základní metody a postupy

4. Vyhodnocení investičních projektů, časová hodnota peněz

5. Stav a vývoj ČR, daňová soustava, očekávané změny.

6. Norma ČSN EN 15221, část 1 a 2

7. Norma ČSN EN 15221, část 3 až 7

8. Správa nemovitostí

9. Provoz TZB

10. Obnova a údržba budov

Osnova cvičení:

nemá cvičení

Cíle studia:

Seznámení s problematikou FM. Sjednocení pojmů v EU. Problematika správy a provozu budov.

Seznámení s problematikou projektového řízení, vícekriteriálního rozhodování a metodami hodnoceni investičních projektů.

Studijní materiály:

!Štrup, O.: Základy facility managementu. Vydavatelství: Professional Publishing, 2014. ISBN: 9788074311437.

!Kuda, F., Beránková, E. a Soukup, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2.

!Vyskočil, V.K., Kuda, F. a kol.: Management podpůrných procesů - Facility management (Druhé vydání). Vydavatelství: Professional Publishing, 2011. ISBN: 9788074310461

!PITAŠ, Jaromír. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2: National standard competences of project management version 3.2. Vyd. 3., dopl. a aktualiz. Brno. Společnost pro projektové řízení, 2012. ISBN 978-80-260-2325-8.

?A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Fifth edition. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1935589679.

Poznámka:

Předmět je rozdělen do dvou okruhů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-206

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4245206.html