Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architektura a statika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133ARST Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lukáš Vráblík
Přednášející:
Michal Netušil, Lukáš Vráblík
Cvičící:
Jan Kubát, Michal Netušil, Vojtěch Stančík, Jan Vesecký, Lukáš Vráblík, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Problematika návrhu vybraných betonových a ocelových konstrukcí s přesahem na jejich architektonické ztvárnění. Provázání mezi konstrukčním a architektonickým návrhem.

Požadavky:

Základní znalosti v oboru betonových a zděných konstrukcí získaných během dosavadních etap studia.

Osnova přednášek:

Celkem 13 přednášek

1. Základní principy navrhování betonových konstrukcí, vývoj a historie betonového stavitelství.

2. Předpjatý beton, základní specifika, zásady návrhu.

3. Základní principy navrhování staveb z UHPC;

4. Skořepinové a velkorozponové betonové konstrukce.

5. Betonové mosty - zásady návrhu, zatížení, uspořádání.

6. Betonové mosty - konstrukční systémy, postupy výstavby.

7. Úvod, ocelové konstrukce, výrobky, udržitelnost výstavby, konstrukce s taženými prvky + membránové a lanové konstrukce, ETFE, nerezové sítě.

8. Legislativa, normy, metodika návrhu ocelových konstrukcí, využití softwaru pro návrh ocelových konstrukcí.

9. Tlačené prvky v ocelových konstrukcích, stabilita. Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví - materiálové vlastnosti, zkoušení, návrh.

10. Požární odolnost + požární bezpečnost staveb, chování konstrukcí za požáru, návrh OK a DK na účinky požáru dle norem EN.

11. Dřevěné lávky a mosty, historie, statická schémata, příklady Trvanlivost dřevěných konstrukcí - typy poškození, defekty, příčiny rozkladu DK, ochrana, příklady, ukázky.

12. Hliníkové konstrukce, nerezavějící oceli - výroba, použití, konstrukční slitiny, klasifikace, odlišnosti návrhu

13. Nosné konstrukce ze skla, sklo jako stavební materiál.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti provádějí návrh vybrané mostní konstrukce. Harmonogram cvičení odpovídá přímo postupu řešení návrhu konstrukce.

Cíle studia:

Představit a osvětlit studentům oboru A postup návrhu vybraných inženýrských konstrukcí. Cílem je vytvořit přirozené vazby mezi architekturou a statikou.

Studijní materiály:

Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí, ECCS - Steel Design Awards 2003 - 2012, www.steelconstruct.com/

Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014; Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2012

Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2011; Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2013

Dipl.-Ing. Dr. Michael Seidel, Tensile Surface Structures, A Practical Guide to Cable and Membrane Construction, ISBN 978‐3‐433‐02922‐0, Ernst & Sohn, Berlin, Germany (2009).

Wald a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN: 8001031578

Navrátil J.: Předpjaté betonové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004

Stráský, J.: Betonové mosty, Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4229206.html