Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie veřejné dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617TVD Z,ZK 5 2P+2C+18B česky
Garant předmětu:
Vít Janoš
Přednášející:
Michal Drábek
Cvičící:
Michal Drábek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obsahem předmětu je podrobný popis nových poznatků a základních principů hierarchického plánování dopravní obsluhy území veřejnou dopravou s vazbou na dopravní plánování a poptávku po přepravě. Předmět je zaměřen na proces vícenásobné a vícestupňové optimalizace systému veřejné dopravy.

Požadavky:

znalost metod operačního výzkumu, teorie grafů, optimalizačních metod, teorie hromadné obsluhy, základních principů technologie dopravy, teorie dopravy a teorie systémů

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Zkouška

- ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen navrhnout dopravní obsluhu konkrétního území veřejnou osobní dopravou v závislosti na struktuře osídlení. Využije přitom všechny fáze procesu plánování nabídky ve veřejné osobní dopravě s následným vyhodnocením efektivity navrženého systému.

Studijní materiály:

Štěrba, R., Pastor, O.: Osobní doprava v území a regionech, ČVUT, 2005.

Nachtigall, K.: Periodic Network Optimization and Fixed Interval Timetables, Hildesheim, 1998.

Poznámka:

u specialiazace LOG v kombi bude od 2022-23 změna ze 14h na 18h/s

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4219406.html