Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617RPT Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní pojmy projektového řízení, standardy projektového řízení, organizační struktury v řízení projektů, projekty v dopravě a dopravní infrastruktuře a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektů, PPP projekty.

Požadavky:

management, financování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy a principy projektu a projektového managementu.

Studijní materiály:

Tománková, J., Čápová, D.: Management staveb. Vyd. 1. Praha: FinEco, 2013. 225 s. ISBN 978-80-86590-12-7.

Doležal, J. a kol.: Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 526 s. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4219306.html