Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Racionalizace a kvalita dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617RAC Z,ZK 7 4P+2C+22B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Dopravní systém státu, výkon a efektivita systému, financování dopravy, kalkulace nákladů v silniční, železniční, letecké a vodní dopravě, racionalizace dopravního systému státu, kvalita dopravy a její standardizace, marketing a kvalita dopravy, náklady na kvalitu, cyklus kvality v dopravě a logistice, metody měření a nástroje zlepšování kvality.

Požadavky:

dopravní a přepravní technologie, dopravní prostředky a infrastruktura, ekonomika podniku

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s kvalitou dopravy v širším pojetí ve vazbě na kvalitu dopravních prostředků, infrastruktury, služeb a řízení dopravy s ohledem na specifika financování a kalkulace nákladů v dopravě, v kontextu mezinárodních norem kvality a jejich aplikací v dopravě a při vědomí důležité role zákazníka v přepravním procesu.

Studijní materiály:

Eisler, J., Kunst, J., Orava, F.: Ekonomika dopravního systému, Nakladatelství Oekonomica, 2011.

Stejskal, P.: Tarify a ceny v dopravě, Nakladatelství ČVUT, 2008.

Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006.

Mojžíš, V.: Kvalita dopravních a přepravních procesů, Pardubice, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4219206.html