Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Malý a střední podnik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MAS Z,ZK 3 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Malý a střední podnik – záměr, plán, trh, analýza, finance, řízení, rozhodování, přežití, růst.

Požadavky:

základy technologie, marketingové techniky

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce a její prezentace

Zkouška

- písemné a ústní zkoušení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s významem malého a středního podnikání v hospodářství jako základního článku prosperity ekonomiky, zvládnutí zpracování podnikatelského plánu jako základního nástroje pro zvládnutí inovačních záměrů a pochopení, že podstatné je racionální stanovení toků hotovosti pro úspěšné zhodnocení vložených prostředků.

Studijní materiály:

Duchoň, B.: Management malého podniku, Praha: ČVUT, 1995. 106 s. ISBN 80-01-01263-8.

Staňková, A: Podnikáme úspěšně s malou firmou, C.H. Beck, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4213806.html