Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Financování ze zdrojů EU v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617FEU Z,ZK 4 2P+1C+14B česky
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Absolvent získá obecný přehled o regionální politice EU a o jejím praktickém provádění na úrovni členského státu, bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory EU.

Požadavky:

Základní znalosti o EU.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dále se specifiky financování dopravních projektů ze zdrojů EU.

Studijní materiály:

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.

Politika soudržnosti 2014-2020: investice do růstu a zaměstnanosti. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 16 s. ISBN 978-92-79-21486-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4213506.html