Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Financování ze zdrojů EU v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617FEU Z,ZK 4 2P+1C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Absolvent získá obecný přehled o regionální politice EU a o jejím praktickém provádění na úrovni členského státu, bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory EU.

Požadavky:

Základní znalosti o EU.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dále se specifiky financování dopravních projektů ze zdrojů EU.

Studijní materiály:

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.

Politika soudržnosti 2014-2020: investice do růstu a zaměstnanosti. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 16 s. ISBN 978-92-79-21486-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4213506.html