Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Moderní programovací postupy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614MPG KZ 2 0P+2C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Seznámení s principy objektově orientovaného programování, polymorfismus, reference, práce s dynamickou pamětí, výjimky, dědění, generické programování, přetížení operátorů, knihovna STL, objektová implementace abstraktních datových typů, implementace grafu a grafových algoritmů se zaměřením na logistické problémy, evoluční techniky, zpracování souborů XML.

Požadavky:

Znalost algoritmů a základů jazyka C

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti pro vytváření složitějších programů v C++, porozumět objektovému programování a aplikovat jej při implementaci řešení logistických úloh.

Studijní materiály:

Pelánek, R.: Programátorská cvičebnice, Computer Press, 2012

Racek, S. - Kvoch, M.: Třídy a objekty C++, KOPP, 1998

Racek, S.: Objektově orientované programování v C++, KOPP 1995

Liberty, J.: Naučte se C++ za 21 dní, Computer Press, 2001

Schildt, H.: Nauč se sám C++, Softpress, 2001

Virius, M.: 1001 tipů a triků pro C++, Computer Press, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4211706.html