Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cizí jazyk - francouzština 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
615JZ3F Z 3 0P+4C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.

Požadavky:

Vstupní rozřazovací test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení jazykové kompetence studenta, osvojení komunikativních dovedností, prezentace obecných a odborných obsahů na dané jazykové úrovni.

Studijní materiály:

Mérieux, R. - Loiseau, Y.: Connexions 1, 2 Méthode de français, Didier, Paris 2004

Poznámka:

(obory B3710 - platnost akr. do AR 23/24)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4195206.html