Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní průzkumy a simulace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612DOPS Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Petr Kumpošt, Petr Richter
Cvičící:
Libor Žídek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Teorie dopravního proudu. Způsoby sledování - profilové, prostorově časové. Automatické sčítání dopravy. Parametry bezpečnosti - nehodovost, konfliktní situace. Průzkumy ve veřejné hromadné dopravě. Přehled dopravních modelů pro mikrosimulace. Seznámení s pracovním prostředím aplikace. Vysvětlení pohybu vozidel v systému. Tvorba a simulace mikroskopického dopravního modelu. Vyhodnocení výstupních charakteristik. 4D vizualizace modelu.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučující schválenou semestrální práci. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se pouze z písemné části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B212-612DOPS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou sběru a vyhodnocování dopravně inženýrských dat a na základě těchto podkladů pak naučit studenty vytvářet mikroskopické dopravní modely a simulace multimodálních dopravních proudů.

Studijní materiály:

Technické podmínky TP189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“

Technické podmínky TP225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4189306.html