Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminární cvičení z fyziky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611SCF2 Z 0 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Řešení příkladů z magnetického pole, elektromagnetického pole, optiky, kvantových vlastností záření, základů kvantové fyziky, H atomu, jaderného záření, úvodu do fyziky pevných látek.

Požadavky:

Znalost pohybových rovnic, chování částic v elektrickém poli, vlnění, diferenciální a integrální počet funkce jedné a více proměnných, zákony zachování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Procvičení - sestavení a řešení pohybové rovnice pro nabitou částici v elektromagnetickém poli, elektromagnetického vlnění, optiky, kvantové fyziky, atomového jádra.

Studijní materiály:

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Halliday D., Resnick R., Walker J., Fyzika, Vutium a Prometheus, Brno, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4169206.html