Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Konstrukce pozemních staveb Q

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KPSQ Z,ZK 6 3P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby 2I (124PSI2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Část stavební akustika a denní osvětlení a oslunění - systematická informace o stavebních prvcích a konstrukcích, o stavbách a okolí staveb, popř. o technických zařízeních, jako o prostředcích tvorby obytného a pracovního prostředí v budovách, nezbytných pro navrhování a posuzování staveb a jejich okolí.

Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty.

Část udržitelná výstavba budov - Udržitelná výstavba budov, základy hodnocení životního cyklu (LCA), environmentálně šetrné využití materiálů,

integrované navrhování budov.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student bude schopen navrhovat a posuzovat budovy a stavební konstrukce z hlediska stavební světelné techniky, stavební akustiky.

Student se seznámí se základy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách, s hlavními požadavky na tepelnou ochranu budov a ze základními principy navrhování konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky.

Student bude mít základní informace o environmentálních dopadech budov a o hodnocení kvality budov.

Studijní materiály:

Bedlovičová D., Kaňka J., Weiglová J.: Stavební fyzika 1: Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT, Praha 2006

Čechura J.: Stavební fyzika 10: Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT, Praha 1998

webové stránky K124

ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“, ÚNMZ 2007-2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4161206.html