Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Software pro oceňování stav. produkce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YSSP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lucie Brožová, Dana Čápová
Přednášející:
Lucie Brožová, Dana Čápová
Cvičící:
Lucie Brožová, Dana Čápová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s oceňovacími software pro oceňování stavební produkce v ČR a jejich moduly.

Požadavky:

Úspěšné ukončení předmětu

126 Projekt KAN

Osnova přednášek:

1. Seznámení s moduly programu KROS 4

2. Program KROS 4 importy z excelu do programu, limitky

3. Callida seznámení s programem Eurocalc

4. Eurocalc limitky, výkazy výměr, figury

5. Import excel, jiné přenosové formáty , řízení výroby

6. Seznámení z programem BuildPower od RTS Brno

7. Fakturace skutečně provedených prací v jednotlivých programech

8. Časové plány v jednotlivých programech

9. Poptávky subdodávek v jednotlivých programech

10. Dodatky v jednotlivých programech

11. Nadstavba KROS 4 - Area

12. Propočty v jednotlivých programech

13.Certifikace v KROS 4

Osnova cvičení:

1. Tvorba rozpočtu KROS 4

2. Tvorba limitek materiálu. strojů a profesí

3. Zpracování rozpočtu v Eurocalcu

4. Tvorba limitek, NUS, použití schránky v programu Eurocalc

5. Ocenění slepých rozpočtů směrnými cenami pro vypracování nabídky

6. Tvorba rozpočtu v BuildPower

7. Tvorba limitek, NUS, použití schránky v programu BuildPower

8. Provádění fakturace v jednotlivých programech

9. Provádění poptávek v jednotlivých programech a vyhodnocení nabídek

10.Porovnání kalkulací přímých nákladů jednotlivých programů

11.Program KROS 4 - aplikace Area

12.Příprava na získání certifikátu KROS 4

13.Zápočet

Cíle studia:

Seznámení se všemi SW pro rozpočtování, které jsou aktuálně na trhu ČR. Porovnání kalkulací přímých nákladů jednotlivých programů.

Studijní materiály:

![1] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Střelcová, I. Brožová, L. Strnad, M. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 220 s.

![2] Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2017. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-679-5.

![3]TOMÁNKOVÁ, J; ČÁPOVÁ, D.Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4149306.html