Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt PŘS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126PRSP KZ 5 4C česky
Korekvizita:
Projekt KAN (126PKAN)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Projekt KAN (126PKAN)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty. Zpracování hlavních dokumentů nabídkové a předvýrobní přípravy dodavatele na konkrétní projektovou dokumentaci stavby, se SW podporou.

Součástí projektu je např. návrh zařízení staveniště, zpracování časového plánu realizace stavby a vyhodnocení nákladů, zdrojů a termínů ve vztahu k podmínkám smlouvy o dílo a smluvního rozpočtu, dále ukázka vedení stavebního deníku, předání stavby investorovi a konečná faktura.

Požadavky:

Před ukončením předmětu musí být uzavřeny předměty

126PKAN

126PRS

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Poptávka subdodávky

2. Smlouva o dílo

3. Zařízení staveniště

4. Časová analýza

5. Nákladová analýza

6. Zdrojová analýza

7. Simulace vedení stavebního deníku

8. Předání stavby

9. Konečná faktura

10. Vyhodnocení projektu

11. Konzultace

12. Konzultace

13. Klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Být schopen aplikovat teoretické znalosti a zpracovat komplexní návrh přípravy realizace stavebního projektu v souladu s věcným obsahem přednášek předmětu 126PRS.

Studijní materiály:

!TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7

?HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9

? SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4

? KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M.: Řízení projektů v Microsoft Project 2010, Brno: Computer Press, 2010. 258 s. ISBN 978-80-251-3266-1

:MS Project

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145706.html