Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Financování, investování, kontrakty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126FIK Z,ZK 8 3P+3C česky
Garant předmětu:
Aleš Tomek
Přednášející:
Aleš Tomek, Radan Tomek
Cvičící:
Martin Čásenský, Aleš Tomek, Radan Tomek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Základní kurz finančního řízení, specificky zaměřený na řízení v odvětví stavebnictví. Důraz je kladen na metody financování a účetnictví v úrovni podnik, divize, projekt. Součástí obsahu je výklad provázanosti finančního řízení a realizace stavebních zakázek v širším rámci standardních kontraktů (construction contracting) a prvků projektového managementu.

Požadavky:

Znalost základních účetních pojmů ve finančním řízení stavební firmy, investiční strategie stavební firmy, metody plánování a hodnocení investic, role smluvních vztahů a dodavatelských systémů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek: Aplikace účetních pojmů ve finančním řízení stavební firmy, investiční strategie stavební firmy, metody plánování a hodnocení investic,řízení investic do strojů a zařízení, investiční střediska, role smluvních vztahů a dodavatelských systémů. Podrobný výklad FIDIC Red Book, komparace s FIDIC DB a EPC/turn key Silver Book.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení koresponduje s obsahem předmětu - všechna témata přednášek jsou cvičena na příkladech / případových studiích.

Cíle studia:

Úvod do řízení financí stavebního podniku v úrovni podnik, divize, stavba, včetně provázanosti na organizaci a řízení kontraktu/projektu.

Studijní materiály:

!Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT, electronic version 2017

!Shim, Jae K., Joel G. Siegel.: The vest pocket CFO, 3rd ed., JohnWiley & Sons, 2008, ISBN 0470227052

!Peterson, Steven J.: Construction accounting and financial management, Pearson, 3 edition, 2012,ISBN 0133072924

?Welch, Jack: Winning, HarperCollins e-books; 1st edition, 2009. ISBN 00600753943

?Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy, Grada, 2009, ISBN: 978-80-247-3024-0

?Scholleová H., Štamfestová P.: Finance podniku - Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-5544-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145606.html