Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt KAN

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126PKAN KZ 4 4C česky

Podmínkou zápisu na předmět 126PKAN je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 126KN2E

Zápis předmětu 126PKAN musí předcházet zapisu předmětu 126PRSP v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Úspěšná klasifikace předmětu 126PKAN je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126PRSP

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Zpracování individuálního zadání - kontrolní položkový rozpočet investora stanovený pomocí aplikačního software.

Požadavky:

Před zápisem předmětu musí být úspěšně ukončen předmět 126KN2E

Osnova přednášek:

Předmět bude probíhat formou projektu

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce pro hlavní stavební objekt:

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Úpravy povrchů včetně vnitřních omítek, fasády a hrubé podlahy

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Dokončovací práce

. Lešení vnitřní a vnější (fasáda)

. Přesun hmot HSV

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Izolace proti vodě, tepelné a povlakové

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Finální podlahy (keramické, povlakové, lité, skládané a teracové).

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Sádrokartonové konstrukce

. Obklady keramické

. Nátěry, malby.

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Tesařské konstrukce

. Klempířské konstrukce

. Pokrývačské konstrukce

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Truhlářské konstrukce

. Zámečnické konstrukce

. Profese.

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Infrastruktury (chodníky, komunikace, zpevněné plochy)

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Infrastruktury (kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka)

Osnova cvičení:

1. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce pro hlavní stavební objekt:

. Zemní práce

. Základy

Příprava podkladů k vytvoření tabulky stěn.

2.Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Svislé konstrukce

. Vodorovné konstrukce

Příprava podkladů k vytvoření tabulky podlah.

3. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Úpravy povrchů včetně vnitřních omítek, fasády a hrubé podlahy

4. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Dokončovací práce

. Lešení vnitřní a vnější (fasáda)

. Přesun hmot HSV

5. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Izolace proti vodě, tepelné a povlakové

6. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Finální podlahy (keramické, povlakové, lité, skládané a teracové).

7. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Sádrokartonové konstrukce

. Obklady keramické

. Nátěry, malby.

8. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Tesařské konstrukce

. Klempířské konstrukce

. Pokrývačské konstrukce

9. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Truhlářské konstrukce

. Zámečnické konstrukce

. Profese.

10. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Infrastruktury (chodníky, komunikace, zpevněné plochy)

11. Zpracování kontrolního položkového rozpočtu na stavební práce:

. Infrastruktury (kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka)

12. Tvorba výrobní kalkulace tří stavebních objektů - podklad pro předmět 126 PJRS

13. Individuální konzultace celého projektu

Cíle studia:

Zpracování kontrolního rozpočtu tří stavebních objektů pro reálný (individuální) projekt formou komplexního příkladu s využitím směrných cen pomocí aplikačního software (KROS - CENOVÁ SOUSTAVA URS).Samostatná práce studentů spočívá ve vypracování výkazu výměr podle vyhlášky 169/2016 a správné použití rozpočtových položek databáze URS CZ podle TSKP v platné cenové úrovni. Podkladem pro předmět je projektová dokumentace skutečné (reálné) stavby s rozpočtovým nákladem vyšším než 15 mil.

Studijní materiály:

[1] Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I. Oceňování staveb. Praha: ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2.

[2] Schneiderová Heralová, R. a kol. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05226-6

Doporučená literatura:

[3] Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Oceňování staveb od přípravy po realizaci. Praha: Verlag Dashöfer, 2021. ISBN 978-80-7635-087-8.

[4] Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Rozpočtování staveb. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-76-0.

Studijní pomůcky:

[5] online podklady pro cvičení - dostupné v MS Teams

:Individuální projektová dokumentace(tři stavební objekty)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145406.html