Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lidské činitele v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221179 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Lidské faktory v letectví, způsobilost a omezení, statistika nehod, pojem bezpečnosti letu, základní letecká fyziologie a udržování zdraví, základní letecká psychologie, informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl, spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti, osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu, požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví, požadavky na piloty dle JAR FCL, požadavky na techniky dle části 66.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

? Lidské faktory v letectví

? Způsobilost a omezení

? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu

? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví

? Základní letecká psychologie

? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl

? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti

? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu

? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví

? Požadavky na piloty dle JAR FCL

? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003

Osnova cvičení:

? Lidské faktory v letectví

? Způsobilost a omezení

? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu

? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví

? Základní letecká psychologie

? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl

? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti

? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu

? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví

? Požadavky na piloty dle JAR FCL

? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003

Cíle studia:

Zvládnutí základů oboru Lidského činiteel v letectví.

Studijní materiály:

?Němec, V., Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel, CERM s.r.o, Brno, ISBN 80-7204-482-6

?Háčik, Ľ.,: Lidská výkonnost a omezení, CERM s.r.o, Brno 2007, ISBN 80-7204-471-0

?Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 8070-276-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4143206.html