Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137PZ02 KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

Požadavky:

Pravidelné konzultace rozpracovanosti práce.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Možnosti hodnocení hlukové zátěže s pohledu ochrany veřejného zdraví.

2. Náležitosti akustické studie (AS).

3. Predikční software IMMI - podklady pro tvorbu AS.

4. Práce s predikčním softwarem.

5. Práce s predikčním softwarem - konsultace.

6. Akustické měření v terénu - zvukoměr.

7. Postprocessing - práce s naměřenými daty.

8. -12. Tvorba akustické studie - konsultace.

Cíle studia:

Seznámení a osvojení si práci v predikčním softwaru. Orientování se v podkladech pro akustické studie. Získání poznatků pro samostatnou činnost v oblasti měření a predikce hluku.

Studijní materiály:

Věstník MZČR - částka 11 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 2017

Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, č.j. 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, SŽDC, 2018

Enda Murphy, Eoin A. King: Environmental Noise Pollution - Noise mapping, Public Health and Policy, 2nd Edition, ISBN 978-0-12-820100-8, https://doi.org/10.1016/C2019-0-01226-5, 2022

The Environmental noise directive (END) 2002/49/EC

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4135306.html