Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vodní hospodářství obcí 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VO2 Z,ZK 8 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

VODÁRENSTVÍ. Potřeba vody. Ztráty vody. Využití zdrojů vody pro zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou. Ochrana vodních zdrojů. Doprava vody, přiváděcí a zásobovací řady. Rozvod vody, tlaková pásma, rozvodná vodovodní síť. Základní schémata zásobování vodou. Akumulace vody. Čerpání vody. Hydraulické výpočty vodovodní sítě. Materiál vodovodních řadů, ochrana proti korozi.

ÚPRAVA PITNÉ VODY

Zdroje vody. Základní způsoby úpravy pitné vody. Úprava podzemní vody - odkyselování, odstraňování železa, manganu, filtrace, dezinfekce. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, čiření, filtrace, dezinfekce, membránové procesy. Kalové hospodářství.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět se skládá z části: VODÁRENSTVÍ, ÚPRAVA VODY, HYDROCHEMIE A HYDROBIOLOGIE

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4127306.html