Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137BAPR Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Vít Lojda
Přednášející:
Vít Lojda
Cvičící:
Leoš Horníček, Vít Lojda, Michal Petýrek
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má zpravidla podobu projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

Požadavky:

Student musí mít splněny požadované předměty dle studijního plánu.

Osnova přednášek:

Dle znění zadání bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Student by měl prokázat samostatnou činnost na zadané téma, orientaci v poskytnutých studijních materiálech, zpracovat a dodržet harmonogram navržených prací, zpracovat a prezentovat práci na zadané téma.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou vždy doporučovány individuálně vyučujícím a odpovídají danému zpracovávanému tématu. Nejčastěji studijní materiály tvoří odborná česká i zahraniční literatura, normy, předpisy, metodické pokyny a odborné články.

Poznámka:
Další informace:
Není.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4123306.html