Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y1DZ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Příčiny rizik - základní pojmy, sběr dat, datové soubory, nejistota a neurčitost dat, zpracování dat, ohrožení, riziko, hodnotové stupnice, metody empirické, analytické a heuristické, pracovní postupy a metody pro stanovení ohrožení a pro stanovení rizika, metody pro tvorbu variant, systémy pro podporu rozhodování.

Požadavky:

Znalost základních analytických metod pro zpracování dat, teorie pravděpodobnosti. Matematická statistika, používání logického myšlení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit základní metody sběru dat, tvorbu datového souboru pro stanovený cíl, způsoby ověřování reprezentativnosti datového souboru, zásady volby metod pro zpracování dat, aby výsledky zpracování byly správné a validované (měly jistou vypovídací hodnotu) a vybrané metody rizikového inženýrství a způsoby jejich aplikace při řešení úloh praxe.

Studijní materiály:

D. Procházková: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ČVUT, Praha 2011, ISBN: 978-80-01-04842-9

Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, Praha 2014

D. Prochazkova, K. Demjancukova: Earthquakes, Hazards and Principles for Trade-off with Risks. ISBN: 978-80-261-0170-3. 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4049206.html