Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Manažerská etika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1MZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Základní pojmový aparát manažerské etiky. Základy etikety a pravidla společenského styku. Společenské akce. Etiketa v pracovním styku. Umění prezentace a vyjednávání. Osobní image. Diplomatický protokol. Manažerská etika. Podnikatelská etika.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty stimulovat morální představivost, rozvíjet schopnosti, rozpoznávat a řešit etické problémy, podporovat smysl pro etickou odpovědnost, vést k tolerantnosti v případě nesouhlasu a pochopit význam formulování etického kodexu v organizaci.

Studijní materiály:

Szabo, S. ? Bobenič Hintošová, A. ? Demjanová, L.: Etika a etiketa pre manažérov. Košice. 2014. ISBN: 978-80-553-1659-8

Gluchman,V.: Úvod do etiky. Prešov. 1994

Vajda, J.: Etika. Nitra. 1995

Luknič, A. S.: Štvrtý rozmer podnikania, ETIKA. Bratislava. 1995

Hanuláková, E.: Etika v marketingu. Eurounion, Bratislava. 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4037306.html