Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y1KS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
David Lehet, Jaroslav Machan
Cvičící:
David Lehet, Jaroslav Machan
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Teorie kvality a spolehlivosti v oblasti návrhu, vývoje, výroby a provozu dopravních prostředků. Definice a možné přístupy k řešení problematiky kvality a spolehlivosti. Přehled základní legislativy. Metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment), DFx (Design for Assembly, Manufacturing, Quality, Services ...) a další metody užívané v průmyslových aplikacích. Znalostní systémy kvality a spolehlivosti, sběr dat.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s teorií spolehlivosti a kvality v oblasti dopravních prostředků a jejich využití praxi.

Studijní materiály:

J. Machan, J. Tobiška, D. Bakošová, P. Baumruk: Metody kvality užívané ve fázi vývoje výrobku - aplikace v automobilovém průmyslu II. přepracované a rozšířené vydání. 2012, ISBN: 978-80-87042-50-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4025306.html