Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina v ekonomice a ve společnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1NE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Aktuální ekonomická a společenská problematika německy mluvících zemí a EU. Četba a poslech textů. Lexikální, gramatická a obsahová analýza textů. Diskuse na vybraná témata.

Požadavky:

Znalost němčiny alespoň na střední úrovni (B1). Pravidelná docházka. Vypracování prezentace na zadané téma.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozšíření jazykových znalostí (především v oblasti lexikální a schopnosti vedení dialogu). Seznámení s ekonomickými a společenskými strukturami a s jejich proměnami (s důrazem na německy mluvící země). Vyhledávání informací a jejich prezentace v německém jazyce.

Studijní materiály:

V. Höppnerová: Deutsch in der Wirtschaft, Praha 1999

V. Höppnerová: Němčina v hospodářství, Praha 2007

G. Helbig - J. Buscha: Übungsgrammatik Deutsch. Neu, Leipzig 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4025206.html