Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Massive Open Online Course

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0X36MOOC Z 2 1P

Předmět A0X36MOOC může být splněn v zastoupení předmětem B0M36MOOC

Předmět A0X36MOOC může být splněn v zastoupení předmětem B0B36MOOC

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem tohoto volitelného předmětu je nabídnou studentům doplněk k současné nabídce předmětů ve formě možnosti absolvovat zvolený a schválený kurz MOOC. Aktuálně jsou nabízeny dvě možnosti: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/). Tento kurz může student absolvovat jednou v bakalářském a jednou v magisterském studiu. Pokud má student zájem získat zápočet za tento volitelný předmět, je potřeba výběr kurzu nechat před jeho absolvováním nechat schválit garantovi tohoto předmětu. Garant předmětu posoudí překryv předmětu s existujícími předměty programu a oboru, jež student studuje.

Další informace k postupu schvalování a podmínek pro získání zápočtu na stránce předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36mooc/start

Požadavky:

Předpokládaná znalost: závisí na zvoleném kurzu

Osnova přednášek:

1. - 14. Obsah přednášek závisí na zvoleném kurzu

Osnova cvičení:

1.- 14. Obsah jednotlivých úloh závisí na zvoleném kurzu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály: závisí na zvoleném kurzu

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36mooc/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4019206.html