Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie a materiály v letectví 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21TML2 Z,ZK 5 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Jitka Řezníčková
Cvičící:
Jitka Řezníčková
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Převody, přehled a rozdělení; mechanické převody; součásti převodů; převodový poměr; konstrukce a materiály hřídelů a ložisek; ozubená kola; materiály ozubených kol; převodovky. Šroubové, nýtované, svařované, pájené a lepené spoje, jejich konstrukce a technologie výroby. Součásti pro přenos točivého momentu. Uložení hladkých součástí a závitů. Ložiska, uložení ložisek.

Požadavky:

Základní znalosti o strojních součástech, montážních jednotkách a technologii spojů užívaných při stavbě letadel.

Osnova přednášek:

Spoje, závity - druhy, tvary, rozměry, tolerance, označování

Šrouby - typy, rozdělení, určení, označování

Matice - typy, rozdělení, určení, označování

Pojišťovací součásti - matice, klíny, kolíky, pera, podložky, pojistné kroužky, závlačky

Nýty - druhy, spoje

Potrubí

Pružiny - druhy, materiály a použití

Ložiska - typy, použití, konstrukce, materiály

Převody - druhy ozubení a typy ozubených převodů, použití

Převodové poměry, druhy převodových soustav

Řemenové a řetězové převody - druhy, použití

Pájené a lepené spoje

Elektrické kabely a konektory

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost konstrukce základních strojních součástí, montážních jednotek a technologie spojů užívaných při stavbě letadel.

Studijní materiály:

Dejl, Z: Konstrukce strojů a zařízení I-spojovací části strojů. Ostrava 2000, Montanex, 225 s.

Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava 1996, Montanex, 271 s.

Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava 2002, Montanex, 2. vydání, 722 s.

Učební texty na Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5687
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3931206.html