Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Postupy údržby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PYU1 KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Obecné základy a postupy údržby, legislativa, uvolňování do provozu, bezpečnost, vybavení.

Požadavky:

Požadovaná účast/docházka 100 %, v případě nepřítomnosti na výuce nebo cvičení požadováno omluvení

V průběhu výuky jsou zadávány kontrolní testy (přibližně 4), na cvičení také vapracování zadání - kontrolního měření

Součástí klasifikovaného zápočtu bude test, na základě jeho výsledku a též s přihlédnutím na aktivity na prednáškach a výsledcích kontrolních testůje navrženo výsledné hodnocení

V záverečných dvou cvičeních sa zúčastníme exkurze na pracovišti údržby W – MOTOR SERVICE v Bubovicích a DSA v Praze - Kbely

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, používat praktickým způsobem své znalosti při použití pokynů výrobce a v případě potřeby provést nápravná opatření. Předmět připravuje studenty na úspěšné složení testu M7 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.

Studijní materiály:

Kroes, M. - Watkins W.: Aircraft Maintenance & Repair, 6. vydání, Singapore: Glencoe 1993. 648 s. ISBN 0-07-112991-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3927306.html