Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy elektrotechniky 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZEL2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vít Fábera
Cvičící:
Vít Fábera
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Prohloubená znalost teorie elektronu. Statická elektřina, vodivost a elektrotechnické názvosloví. Výroba elektřiny a zdroje stejnosměrného proudu. Stejnosměrné obvody. Elektrický odpor, rezistor a výkon. Kapacita a kondenzátor. Magnetismus. Indukčnost a indukční cívka. Stejnosměrné motory a generátory. Teorie střídavého proudu, odporové, kapacitní, induktivní obvody. Transformátory. Střídavé motory a generátory. Kmitočtové filtry.

Požadavky:

Požadavky pro získání zápočtu a zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách předmětu.

https://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera/21ZEL2/21ZEL2.php

Osnova přednášek:

Osnova přednášek je uvedena na webových stránkách předmětu.

https://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera/21ZEL2/21ZEL2.php

Osnova cvičení:

Osnova cvičení je uvedena na webových stránkách předmětu.

https://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera/21ZEL2/21ZEL2.php

Cíle studia:

Osvojení základních znalostí dle požadavků nařízení komise (ES) 2042/2003 (modul 3. - úroveň 2 až 3).

Studijní materiály:

Malý, K. - Vysoký, P. - Fábera, V.: Základy elektrotechniky a Základy elektroniky (modul 3 a 4). CERM, Brno 2003. s. 169. ISBN 80-7203-315-3.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera/21ZEL2/21ZEL2.php
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3919206.html