Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radionavigace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21RNG Z,ZK 7 3P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Pozemní zaměřovač, ADF, VOR a Doppler - VOR, DME (dálkoměr), ILS, MLS, pozemní radar, palubní meteorologický radar, SSR a odpovídač. Radarová pozorování a využití k navigaci za letu. Prostorová navigace - obecná filozofie, přístrojové vybavení a jeho indikace, druhy vstupů systému prostorové navigace, VOR / DME (RNAV). Autopilot a letový povelový přístroj. Družicová navigace, systémy a jejich zálohování.

Požadavky:

Docházka – Omluveny jsou maximálně dvě neúčasti na přednášce. Třetí neúčast je možné nahradit vypracováním kvalitní semestrální práce na zadané téma, v rozsahu 5 normostran formátu A4. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů. Toto nahrazení musí schválit vyučující.

V případě odpadnutí (a nenahrazení) přednášky ze strany vyučujícího (vyšší moc, svátek) mohou studenti tuto „absenci“ nahradit taktéž formou semestrální práce.

Úkoly v semestru – V průběhu semestru vypracuje každý student celkem 6 semestrálních cvičení na zadané téma v rozsahu 2 normostran formátu A4, na zadané téma, určené a schválené vyučujícím.

Semestrální práce – Na závěr semestru vypracuje každý student jednu práci v rozsahu 5 normostran formátu A4 na zadané téma, zahrnující všechnu látku probranou v daném předmětu v rámci celého semestru. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů.

Formát zápočtu - Zápočtový test v rozsahu 40 otázek s minimální úspěšností 75%, odpovědi typu: a.), b.), c.). Pouze jedna správná odpověď na danou otázku.

Formát zkoušky - Zkouška je ústní, 5 otázek, samostatná příprava v rozsahu 12 min, ústní popis zadaných otázek, doplňující otázky zkoušejícího (v rozsahu celého semestru) k prokázání pochopení probrané látky.

Další důležité informace - NIL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s principy radionavigace, traťovými a přibližovacími mapami, systémy vedení po trati a příslušnými přístroji. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Radionavigace; Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

Oxford / Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Radionavigation“ (ATPL)

Vejražka, F.: Letecké radiové navigační systémy

Kulčák, L.: Zabezpečovací technika I, II, Klasické prostriedky zabezpečovacej leteckej techniky

Kevický, D.: Letecká navigace

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3907306.html