Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz a design letišť

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PDLT KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Podrobnější pohled na rozvoj pohybových ploch, odbavovacích terminálů a opravárenské základny letišť. Osvědčování provozních částí a postupy podle letištního manuálu ICAO. Plánování rozvoje a projekt, příprava a předpisová základna.

Požadavky:

Základní znalost fyzikálních vlastnosti letišť dle Annexu 14 a struktury letištních areálu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Průhledným způsobem objasnit strukturu hlavních částí mezinárodních letištních areálů a způsob plánování a přípravy jejich rozvoje.

Studijní materiály:

Dudáček, L.: Dopravní letiště Prahy III 2001-2005. MBI, Praha. 2005

Kazda, A.: Airport Design and Operation. 2007

Horonjeff , R. - McKelvey, F. - Sproule, W. - Young, S.: Planning and Design of Airports. 2010

Kulčák, L. - Kerner, L. - Sýkora, V.: Provozní aspekty letišť. ČVUT FD. 2003

Fábera, J. - Kyncl, M. - Dopravní letiště. 1977

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3905206.html