Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Létání vícečlenných posádek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVP Z 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC – principy, fáze a metody práce posádky v obchodní letecké dopravě. CRM – vedení a velení v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních postupů, vliv automatizace na činnost posádky.

Požadavky:

Student je součástí Integrovaného výcviku ATP(A) a absolvoval studium teoretických předmětů v rámci programu Profesionální pilot na ČVUT.

Osnova přednášek:

1. MCC - úvod do studia předmětu

2. MCC - principy, fáze a metody LVP

3. Velení v letové posádce

4. Situační uvědomění, Rozhodovací proces

5. Komunikace, Automatizace

6. Řízení stresu

7. Únava, Pracovní zatížení

8. Standardní operační postupy

9. Letové postupy- NORMAL

10. Letové postupy - ABN, EMERG

11. Standardní callouts

12. Případová studie - BAHRAIN A320

13. Případová studie - ASIANA B777

14. Opakování

Osnova cvičení:

LVP1 Kariérní příprava

LVP4 (SITAW)

LVP5 (Analog x Glass Cockpit)

LVP 6 (SOP)

Cíle studia:

Osvojení principů, metod a cílů spolupráce pilotů ve vícečlenné posádce a seznámení s možnostmi její optimalizace za použití principů a metod CRM s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti provádění letů v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM), Pružina, učební text ČVUT, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3903206.html