Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hmotnost a vyvážení letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21HVL Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Základní pojmy z oblasti hmotnosti a vyvážení. Základní hmotnosti letadel. Vážení a limitní hmotnosti letadel. Účinky přetížení letadla. Standardní hmotnosti cestujících, zavazadel a posádky. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení dokumentace pro let - loadsheet, trimsheet. Zajištění nákladu. Výpočet polohy těžiště. Vliv polohy těžiště na výkony letadla.

Požadavky:

1. docházka 75%

2. testy na cvičeních

3. semestrální práce- vypracování LoadSheetu

4. odprezentování semestrální práce

5. zápočtový test

6. zkouška (ústní formou)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou hmotnosti a vyvážení a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Volner, R. a kolektiv: Flight planning management, CERM, Brno, 2007

Chmelík, J.: Hmotnost a vyvážení, Učební texty pro teorii ATPL, CERM, Brno, 2006

Join Aviation Authorities ? ATPL: Theoretical Knowledge Manual ? Jepessen, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3897206.html