Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21EBLP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Spolehlivost a životní cyklus systémů, základy teorie spolehlivosti, matematické nástroje spolehlivosti, analýzy spolehlivosti, systémy údržby, teorie provozní bezpečnosti a kvality, základní koncept bezpečnosti, řízení bezpečnosti, strategie řízení bezpečnosti, nebezpečí, rizika, řízení rizik.

Požadavky:

Základní znalost systémové analýzy, pravděpodobnosti a statistiky.

- Docházka povinná, max 2 neomluvené absence

- Semestrální práce, zadání v nástroji MOODLE, odevzdání v posledním týdnu výuky semestru

- Zápočet za odevzdanou semestrální práci a docházku, zkouška dle prokázaných znalostí při přezkoušení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s principy provozní bezpečnosti a kvality v letecké dopravě podle EASA, ICAO a IATA, porozumění technickým, technologickým a organizačním vlivům na bezpečnost a spolehlivost, pochopení podstaty fungování bezpečnostní kultury.

Studijní materiály:

ICAO doc. 9859 3rd Edition - Safety Management Manual 2013

Famfulík, J. - Míková, J. - Krzyžanek, R.: Teorie údržby, Ediční středisko VŠB - TUO, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3895206.html