Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Meteorologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MET1 KZ 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Složení, rozsah a vertikální členění atmosféry. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE, hustota a měření výšky. Vítr, turbulence, tryskové proudění a stojaté vlny. Vlhkost, adiabatické procesy. Tvorba a druhy oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal. Srážky. Typy vzduchových hmot, frontální rozhraní. Rozložení tlaku, cyklona, anticyklona, nefrontální tlakové níže.

Požadavky:

Fyzikální děje v plynech a kapalinách, vztah tlaku, teploty a objemu, geografie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními ději v atmosféře, které ovlivňují vznik a průběh počasí, s důrazem na jevy, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Učební texty ATPL Meteorologie, CERM, Brno 2002

Oxford / Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Meteorology“ (Teorie ATPL)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3883206.html