Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy letu 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZYL2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Přemysl Vávra
Cvičící:
Přemysl Vávra, Marek Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Statická a dynamická podélná stabilita, neutrální bod, poloha těžiště, statická směrová a příčná stabilita, dynamická směrová a příčná stabilita, řiditelnost - podélná, směrová a příčná, Vzájemné vazby stranových pohybů, vyvážení, rychlost zvuku, Machovo číslo, stlačitelnost, rázové vlny, kritické Machovo číslo, aerodynamický ohřev, provozní omezení, obratová a poryvová obálka.

Požadavky:

1. docházka na cvičení je povinná

2. doba nutná k vypracování úkolů/příkladů na cvičení je max. 1 hod

3. v případě nizké (omluvené) účasti na cvičeních nebo jiných nedostatků může být zadána semestrální práce (v rozsahu max. 10 hodin)

4. formát zkoušky - písemný test (1 hod) + ústní zkoušení

5. poznámka: pro některé obory (PIL, TUL,..) je povinná také docházka na přednášky

Osnova přednášek:

1. kapitola:

Základní pojmy stability a řiditelnosti, Statická podélná stabilita – působící síly, poloha aerodynamického středu.

2. kapitola:

Statická podélná stabilita, momentová čára křídla, příspěvek vodorovných ocasních ploch (VOP) ke klopivému momentu letounu.

3. kapitola:

Podélná dynamická stabilita, neutrální bod.

4. kapitola:

Statická a dynamická směrová/příčná stabilita, vliv vzepětí křídla, svislých ocasních ploch (SOP), vliv šípu křídla.

5. kapitola:

Řiditelnost - obecně, podélná ovladatelnost a obratnost letounu, poloha těžiště, způsoby ovlivňování řídích sil, vyvážení.

6. kapitola:

Směrová/příčná ovladatelnost a obratnost, ovlivňování řídích sil, hmotnostní vyvážení kormidel, spirálová divergence.

7. kapitola:

Rychlost zvuku – vliv teploty a výšky, Machovo číslo, stlačitelnost.

8. kapitola:

Subsonické proudění, Prandtl-Glauertovo pravidlo a jeho užití.

9. kapitola:

Rázové vlny, vlivy na aerodynamické charakteristiky, vlivy geometrie.

10. kapitola:

Kritické Machovo číslo, vliv na řiditelnost letounu, způsoby ovlivnění kritického Machova čísla.

11. kapitola:

Specifika nadzvukových letounů, aerodynamický ohřev, buffeting.

12. kapitola:

Provozní omezení, aeroelastické jevy, flutter, obratová obálka, poryvová obálka, reverze křidélek.

13. kapitola:

Vrtule – namáhání, sekundární účinky vrtule, gyroskopické momenty, praporování vrtule, nesymetrický tah, šikmé obtékání vrtule.

14. kapitola:

Opakování, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je důkladné porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku vysokých rychlostí.

Studijní materiály:

• DANĚK, Vladimír, FILAKOVSKÝ, Karol: Základy letu. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006

• BROŽ, Václav: Aerodynamika vysokých rychlostí. Vydavatelství ČVUT. 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3859206.html