Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Údržba letecké techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21ULCT Z 2 2P+0C+8B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových intervalů údržby. Nařízení č. 1321/2014 část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele EASA pro schvalování organizací pro údržbu letadel.

Požadavky:

Zápočtový písemný test na minimálně 70%.

Odevzdaný a prezentovaný úkol na hodině do konce výuky letního semestru. (zadání i termíny prezentací budou v systému Moodle)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vysvětlit proces údržby letadel a činnosti s tím spojené. Zvláštní důraz je kladen na předpisovou základnu. Během přednášek budou studenti seznámeni s novými trendy při zajišťování údržby letadel používaných v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Němec, V.: Letecká legislativa, CERM, s.r.o., Brno 2006

FAA 2013: Norma ATA 100

Němec, V. - Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel; Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006

Nařízení komise EU č. 1321/2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3855206.html