Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná telematika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20APLT Z,ZK 7 4P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Strategické dokumenty v oblasti ITS a návazné legislativní a technické dokumenty. Architektura ITS včetně návrhu v UML. Datové modely, lokalizační tabulky, FCD a jejich praktické využití v reálných systémech. Konkrétní telematické systémy v praxi a aspekty jejich provozu. Vazba ITS na další síťová odvětví a koncept kooperativních systémů, smart cities a energetické aspekty dopravy.

Požadavky:

základní znalost telematických systémů, jejich komponent a aplikací

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti znají zásady architektury ITS v prostředí ČR i ve světě a umí prakticky využívat základní technické a legislativní dokumenty. Mají přehled o standardech datové výměny v ITS i o dostupných datových zdrojích a jejich parametrech. Mají povědomí o provozu, ekonomice a managementu telematických systémů i praktickou zkušenost s různými ITS.

Studijní materiály:

Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3827206.html