Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aplikovaná telematika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20APLT Z,ZK 7 4P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Patrik Horažďovský, Martin Langr, Jiří Růžička, Milan Sliacky
Cvičící:
Patrik Horažďovský, Martin Langr, Jiří Růžička, Milan Sliacky
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Strategické dokumenty v oblasti ITS a návazné legislativní a technické dokumenty. Architektura ITS včetně návrhu v UML. Datové modely, lokalizační tabulky, FCD a jejich praktické využití v reálných systémech. Konkrétní telematické systémy v praxi a aspekty jejich provozu. Vazba ITS na další síťová odvětví a koncept kooperativních systémů, smart cities a energetické aspekty dopravy.

Požadavky:

základní znalost telematických systémů, jejich komponent a aplikací

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti znají zásady architektury ITS v prostředí ČR i ve světě a umí prakticky využívat základní technické a legislativní dokumenty. Mají přehled o standardech datové výměny v ITS i o dostupných datových zdrojích a jejich parametrech. Mají povědomí o provozu, ekonomice a managementu telematických systémů i praktickou zkušenost s různými ITS.

Studijní materiály:

Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3827206.html