Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Systémy vozidel a interakce s řidičem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SVIR Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Bouchner, Stanislav Novotný, Ondřej Piksa
Cvičící:
Petr Bouchner, Stanislav Novotný, Ondřej Piksa
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Teorie řízení a regulace. Elektronické řídící systémy a jejich a vztah k dynamice jízdy, faktory působící na dynamiku jízdy, kolizní situace, prevence, testování. Vlastní diagnostika vozidla, vlivy vycházející z konstrukce vozidla a volby materiálu, volby technologie, datové podklady pro diagnostiku, legislativní požadavky. Vztah člověk - stroj v historii a současnosti. Ergonomie. Příčiny a projevy únavy, agresivity, monotonie.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základy vozidlových elektronických řídících a regulačních systémů, s problematikou rozhraní člověk - stroj a způsobem získávání dat pro řízení a regulaci včetně související problematiky.

Studijní materiály:

Vysoký, P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Skripta ČVUT FD, 2004

Vlk, F.: Elektrická zařízení motorových vozidel, vydavatelství: František Vlk, 2005

Vlk, F.: Zkoušení a diagnostika motorových vozidel, vydavatelství: František Vlk, 2006

Stanton, N., Salmon, P., Rafferty, L., at al.: Human Factors Methods, vydavatel: Ashgate, 2013

Poznámka:

(teď 6.sem. obor ITS - platnost akr. do 23–24, od AR 23-24 program TET spec. ITS)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3825306.html