Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy práva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23ZAP Z 2 2P+0C+10B česky
Garant předmětu:
Milena Macková
Přednášející:
Milena Macková
Cvičící:
Milena Macková
Anotace:

Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropského společenství. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva.

Požadavky:

Povinnost nosit na přednáškách roušky!

Literatura k předmětu bude určována průběžně během přednášek. Student by měl sledovat témata sám.

Prezentace z přednášek jsou zveřejňovány na elektronickém výukovém systému K623 https://moodlek623.fd.cvut.cz/

Přihlašování:

   Username: fakultní e-mail (např. - novotny@fd.cvut.cz))

   Password: heslo do fakultní sítě

Podmínky udělení zápočtu

- písemný test (cca 30 min.), cca 10 otázek přímo v moodle

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v právním řádu České republiky a základní principy práva ES.

Studijní materiály:

Osina, P.: Teorie práva, Leges, Praha 2013, ISBN 978-80-8757-665-6

Gerloch, A. - Hřebejk, J. - Zoubek, V.: Ústavní systém ČR, Aleš Čeněk, Praha, 2013, 5. vydání, ISBN: 978-80-7380-423-7

Poznámka:

(18/5/22 - přidán rozsah kombi 10B)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3813206.html