Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Řízení projektu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RPT Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Alena Rybičková, Petra Skolilová
Cvičící:
Alena Rybičková, Petra Skolilová
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Základní pojmy projektového řízení, standardy projektového řízení, organizační struktury v řízení projektů, projekty v dopravě a dopravní infrastruktuře a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektů, PPP projekty.

Požadavky:

management, financování

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Zkouška

- písemná zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy a principy projektu a projektového managementu.

Studijní materiály:

Tománková, J., Čápová, D.: Management staveb. Vyd. 1. Praha: FinEco, 2013. 225 s. ISBN 978-80-86590-12-7.

Doležal, J. a kol.: Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 526 s. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3809206.html