Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Manažerské rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MRZ Z 2 2P+0C+8B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Rozhodování, racionalita, proces, stav světa, CPM, PERT, stromy, skupina, jistota, riziko, nejistota, preference.

Požadavky:

nejsou definovány

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl pochopit základní problematiku teorie rozhodování, podstatu individuálního a skupinového rozhodování, vhodnost kvantitativních metod pro podporu rozhodování, jejich limity a na případových studiích si ověřit získané znalosti a dovednosti.

Studijní materiály:

Fotr - Dědina: Manažerské rozhodování, ACADEMIA, Praha 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3803206.html