Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomicko matematické modely

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EMY Z 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Úvod do ekonomicko matematických modelů před jejich aplikací v konkrétních technických a ekonomických disciplínách. Formulace třídy problémů a metody použitelné v kvalitativně odlišných reálných situacích. Otázky interpretační a aplikační.

Požadavky:

algebra, matematická analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s konstrukcí, interpretací a implementací základních typů ekonomicko matematických modelů a jejich využitím v dobře strukturovaných rozhodovacích procesech. Cílem je poskytnout základní matematické metody k modelování ekonomických situací.

Studijní materiály:

Dudorkin, J.: Operační výzkum, ČVUT FEL, 2002.

Jablonský, J.: Operační výzkum, Professional Publishing, 2002.

Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3791206.html