Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomika dopravního podniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EDPO Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Václav Baroch, Veronika Faifrová
Cvičící:
Václav Baroch, Veronika Faifrová
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Pojem ekonomie, mezní užitek, mezní náklady. Poptávková a nabídková funkce, tržní rovnováha, dokonalá konkurence, typy tržních uspořádání. Charakteristika dopravního trhu, dělba přepravní práce, podnik, jeho charakteristika a okolí, bilance podniku, majetek, kapitál, odpisy, náklady, tržby, zisk a jeho maximalizace. Finanční management v dopravě, podnikatelský plán a jeho specifika v dopravě, daně a poplatky v dopravě.

Požadavky:

základní ekonomické pojmy

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Zkouška

- písemné a ústní zkoušení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace ekonomických zákonů na prostředí v dopravě a fungování dopravního podniku.

Studijní materiály:

Holman, R.: Ekonomie, C. H. Beck. Praha, 2011.

Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M. - Kunst, J.: Ekonomika a řízení podniku. ČVUT v Praze, 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3789206.html