Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Latex - tvorba odborných a vědeckých publikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376022 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

LaTeX je nejpoužívanějším programem pro psaní odborné a vědecké dokumentace ve světě. Náplní kurzu je příprava odborné a vědecké dokumentace programem LaTeX ve formátech PDF a PS. Obsah: vytváření dokumentů, předdefi-nované vzhledy, matematické rovnice, kreslení obrázků, odborných schémat a příprava prezentace. Převod do pdf, možnosti on-line zpracovávání. Převod do html. Využití prostředků Latex pro zápis rovnic na webových stránkách, v Open/Libre-Office a v MS Wordu 2010.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

1.Úvod do kurzu, instalace LaTeX, LaTeX online, jazykové prostředí, PDF a PS.

2.Texty, formáty a matematika. Úvod do odborné a vědecké práce.

3.Psaní textu a textová prostředí.

4.Psaní matematiky.

5.Psaní pokročilé matematiky.

6.Struktura dokumentu.

7.Vkládání a kreslení obrázků.

8.Kreslení odborných schémat.

9.Bibliografie a citace.

10.Dlouhé dokumenty, knihy.

11.Tvorba obsahu a indexu.

12.LaTeX a Libre Office, LaTeX a Word, LaTeX a HTML.

13.Samostatný dokument.

Osnova cvičení:

1.Úvod do kurzu, instalace LaTeX, LaTeX online, jazykové prostředí, PDF a PS.

2.Texty, formáty a matematika. Úvod do odborné a vědecké práce.

3.Psaní textu a textová prostředí.

4.Psaní matematiky.

5.Psaní pokročilé matematiky.

6.Struktura dokumentu.

7.Vkládání a kreslení obrázků.

8.Kreslení odborných schémat.

9.Bibliografie a citace.

10.Dlouhé dokumenty, knihy.

11.Tvorba obsahu a indexu.

12.LaTeX a Libre Office, LaTeX a Word, LaTeX a HTML.

13.Samostatný dokument.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dokumentace na internetu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3787606.html