Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dějiny poznávání vesmíru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2366022 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jan Hošek (gar.), Jiří Čáp, Josef Zicha
Cvičící:
Jan Hošek (gar.), Jiří Čáp, Josef Zicha
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s historií poznávání vesmíru a vývojem techniky využívané k astronomickým pozorováním od prehistorických dob až po současnost. Předmět se dále zabývá vývojem znalostí lidí o vesmíru a vliv těchto znalostí na lidstvo a jeho chápání planety Země.

Požadavky:

základní fyzikální povědomí

Osnova přednášek:

1. Astronomie v prehistorických dobách.

2. Písemné dokumenty o starověké astronomii.

3. Koperník, Tycho de Brahe, Kepler a jejich doba. Newton. Mechanistický pohled na Vesmír.

4. Stručný přehled znalosí o našem okolním Vesmíru.

5. Sluneční soustava a vesmír - vývoj jejího popisu a chápání.

6. Vývoj astronomických přístrojů. Galileo Galilei, Johannes Kepler - vývoj optiky pro astronomii

7. Vývoj přírodních věd jako výsledek zlepšování poměru signálu a šumu - možnosti pozemní astronomie. Jak se ve Vesmíru měří vzdálenosti?

8. Pilotované lety do vesmíru.

9. Kosmická technika pro pozorování Země a vesmíru.

10. Země - ostrov života a náš (skutečný) domov? Teorie GAIA.

11. Rizika současných ekologických pohledů a projektů na stabilitu životních podmínek.

12. Energie a její úloha ve vývoji lidstva.

13. Technologie, ekonomie a ekologie - současný pohled na pověry a fakta.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům soubor základních informací o klikatých cestách hledání místa lidí ve Vesmíru. Planeta Země - jeden miniaturní vesmírný objekt.

Studijní materiály:

Podklady jsou rozdávány vyučujícím.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:110
Zicha J.
Hošek J.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Zicha J.
Hošek J.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3787406.html