Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ionizující záření a radiační ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151124 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Václav Dostál
Přednášející:
Václav Dostál
Cvičící:
Václav Dostál
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Druhy a zdroje ionizujícího záření - záření alfa, beta, gama, neutrony, uzavřené a otevřené zářiče, radioaktivní kontaminace, vnější a vnitřní ozáření. Zdroje záření v jaderném reaktoru - štěpné fragmenty, okamžité neutrony a gama, záření štěpných produktů, indukované záření. Detekce a měření radioaktivního záření - projevy radioaktivního záření a jejich využití k detekci, ionizace a excitace, jaderné reakce, základní typy detektorů a dozimetrů. Základní dozimetrické veličiny - aktivita, fluence částic, kerma, expozice, dávka a jejich příkony, vzájemné vztahy mezi dozimetrickými veličinami. Biologické účinky záření - časné, pozdní, somatické, genetické. Principy a veličiny radiační ochrany - ekvivalentní dávka, efektivní dávka, dávkový ekvivalent, úvazek efektivní dávky, kolektivní efektivní dávka, koncepce ALARA a její aplikace, stanovení radiační zátěže člověka, limity radiační ochrany. Dávkové ekvivalenty od přírodních zdrojů a od lidské činnosti - typické dávky v prostorech jaderných energetických zařízení a v jejich okolí, srovnání s ostatními dávkami. Dozimetrie na jaderném energetickém zřízení - osobní, technologická, používané detektory a dozimetry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:G3-127
Dostál V.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Počítačová učebna 12115
místnost T4:G3-127
Dostál V.
11:30–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Počítačová učebna 12115

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3617206.html